Havegårds Banke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-51

Fredningsnr.
431815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kultanlæg, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Bautasten, Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/9 1935. (Gdr. C. Christensen). Diplom. Bakke med rampe og 2 oldtidsanlæg. I skov. Besigtiges senere, jfr. dm.be. pag 7. (Blyantskrift på blåt kort).
Undersøgelsehistorie  (8)
1899 Anmeldelse fra privat
Langelands Museum
Anmeldelse om et "rampelignende" anlæg op ad en bakke.

1935 Museal prøvegravning
Journal nr.:
Langelands Museum
Ved prøvegravninger i 1924, 1934-35 undersøgtes dels den 3-4 meter brede rampe op ad bakken, dels div. anlæg på bankens top. Her fandtes 5 "bautasten", uregelmæssige stenrækker og en rund stenlægning, 5 m i diam. Under denne fandtes 8 brandpletter med våben, kniv og saks af jern. Førrom. jernalder. Ud fra tolkningen af anlæggene som et kultsted er Banken senere døbt "Solbjerget".

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Bakke med Rampe og 2 Oldtidsanlæg. I Skov.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Naturlig, aflang hatbakke, fra hvis S-fod en kunstig, 3-5 m. bred rampe forløber opad langs bakkens V-lige langside til N-enden af bakken, hvor den bøjer Ø-på og "lander" på bakkens topplateau. Her ses sten tilhørende 2 anlæg på plateauets N- og S-ende: Det N-lige anlæg fremtrædende noget ustruktureret; det S-lige har i sin N-lige del 7 indtil 1,3 m. store sten siddende i et cirkelslag. Undersøgt og publiceret af J. Winther i "Troldebjerg II", Rudk. 1938. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanligt anlæg i meget naturskøn og stemningsfuld blandet krat- og højskov. Relativt velbelyst gennem J. Winthers publikation. Adgangsforhold ikke gunstige (over dyrket mark). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2003 Diverse sagsbehandling
Langelands Museum
Oplyst i forbindelse med kortlægning af kulturarvsarealer.

2003 Diverse sagsbehandling
Langelands Museum
Hatbakke med rampeanlæg og grave samt "bautalignende" stensætninger på toppen. En usædvanlig anlægstype, der tillige kendes enkelte eksempler på fra Sydfyn og Bornholm.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Winther,J.
Troldebjerg- en bymæssig Bebyggelse fra Danmarks yngre Stenalder. Tillæg.
1938