Hennetved Haver
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-62

Fredningsnr.
44181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 12 x 5 m. Små randsten: S 14, V 3, N 5. Intet kammer. Lav højning.
Undersøgelsehistorie  (6)
1944 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nord for Vejen gennem Skoven lige over for Skovfogedhuset ligger vistnok en Langdysse uden Kammer. Længderetning V.SV-NNØ. 11,3 x 5,7 m. Randsten mod Syd 14, Vest 3, Nord 5. Mod Øst har Vejen vist bortskaaret noget af Højen. NV for dette Anlæg findes en lav Jordhøj. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12 x 5 m. smaa Randsten: S 14, V 3, N 5. Intet Kammer. Lav Højning.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav højning, 0,5 x 17,0 x 5,0 m., Ø/V-orienteret. Mod Ø afskåret af vej. De lave randsten er nu næsten helt forsvundet i skovbunden, men kan dog konstateres: I N 5, i V 1, i S 14. Intet spor af kammer, som dog kan have befundet sig i den af vejen bortskårne Ø-lige del af højen. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en langdysse, der ligger i skov.

Litteraturhenvisninger  (0)