Maglehøjene
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-7

Fredningsnr.
45189

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
En af "Maglehøje", 4 x 20-22 m. Gange og bænke. Muret kælder i N-siden. I have.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Bakkeryggen syd for Gaarden har ligget tre Høje, Maglehøjene kaldede. Af den ene [sb.9] er kun en svag Tomt tilbage, den anden er indtaget i Gaardens Have [sb.7], den tredje [sb.8] er halvt bortgraven fra Vest. - Fylden i denne bestaar af rødt Ler og Sten og menes af Lodsejeren snarest hentet i den flade Jord om Noret. Højen er nu c.4 Al. høj, men skal vise Spor til tidligere at have været under Plov. Ved Bortgravningen af dens vestlige Del fandtes en 1 1/2 Al. l. 1 Al. br. Dynge Haandstene i Retningen S-N i den indeholdt 3-4 "grønne Tombaks" -knapper og omtr. lige saa mange glatte Haandledsringe. Knoklerne var aldeles fortærede, naar undtages Emailleskorpen til 9 Tænder. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af "Maglehøje", 4 x 20-22 m. Gange og Bænke. Muret Kælder i Nordsiden. I Have.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bronzealders storhøj beliggende på bakketop i have. I ældre tid stærkt forgravet ved indretning til lystanlæg med udsigtsplatform og -bænk, flagstangsplads og omløbende, indgravede gange og trapper. I N-siden en cementstøbt grønsagskælder; på SV-siden en helt sammenstyrtet fjerkrægård af trådnet og eternit. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en gravhøj, der ligger i have. Højen ligger på en naturlig højning, hvori er indsat muret kælder og omsat stengærde. På højen er der ar efter rodvæltede træer.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)