Lunderup Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190713-49

Fredningsnr.
32039

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,75 x 21 m. Rævegrave i side og top, noget ujævn overflade. Bevokset med gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (10)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 49-50: I Lunderup Lund, Matr.Nr. 1c, ligger efter Generalstabsbladet 2 Høje. Den ene af disse, vistnok den nordligste [sb.nr. 49] var ikke til at finde (Skovbetjenten forgæves søgt). Den søndre [sb.nr. 50] var 1 x 15 M., nordre Side beskaaret af en Vej. Beplantet.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.75 x 21 m. Rævegrave i Side og Top, noget ujævn Overflade. Bevokset med Gran i Plantage.

1961 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1995 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1323
Museet for Varde By og Omegn
Hullet blev renset op og profilerne registreret. Højen var opbygget af tørv. Der blev ikke iagttaget fyldskifter og hullet nåede da heller ikke helt til bunden af højen. Man må formode at den primære grav er uforstyrret. En sekundær urnebegravelse er til gengæld ødelagt. I den opkastede fyld fandtes hvidbrændte ben og enkelte små lerkarskår.

1998 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1323
Museet for Varde By og Omegn
Besigtiget stedet sammen med anmelderen.

1998 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1323
Museet for Varde By og Omegn
Meddelte at han havde observeret et stort hul i toppen af højen.

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1323
Museet for Varde By og Omegn
Besigtigelse sammen med en repræsentant fra Skov- og Naturstyrelsen. Det blev besluttet, at VAM skulle foretage en undersøgelsen af hullet og derefter få det fyldt op.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)