Søndenbro
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-58

Fredningsnr.
451815

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/12 1899. (Fru J.C. Pedersen). Dysse, 11 x 12 m. 14 randsten. Rester af sprængt kammer. Besigtiges senere, jfr. dm.bem. p.8. (Blyantskrift på blåt kort).
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Felles-Marken nær Noret ligger en forstyrret Stendysse, næsten kvadratisk 37(38)' x 34' l., største Længde i Retningen N.Ø.-S.V. Randstene ses, undtagen mod. S.Ø., jevne paa Yder og indersiderne. I Midten af Dyssen ligge sprængte Rester af et Gravkammer, der har været bygget af 3 Stene som en aflang firkantet, mod S.Ø. aaben Kiste, med 1 Dæksten. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1899 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, 11 x 12 m. 14 Randsten. Rester af sprængt Kammer.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Formodet dysse i langhøj, 2,0 x 16,0 x 12,0 m. Sprængte sten fra kammeret ligger hulter til bulter og giver ingen sikre formodninger om kammerets art og oprindelige udstrækning. Højen orienteret Ø/V. 4 store, tildels udvæltede randsten in situ i Ø-lige kortside. De ovenfor angivne længde-breddemål omfatter det udyrkede område som helhed. På grund af stærk tilgroning med krat kan selve højens udstrækning ikke præcis fastslås. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)