Lille Jenshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190714-25

Fredningsnr.
32015

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Borre og Billumvad. "Lille Jenshøj", 2,4 x 24 m. Tophul 6 m bredt, 1,5 m dybt. V-SV siden ud mod vej er blottet for vegetation og afgravet eller afføget. I plantage. Matr.nr. 12g: Borre og Billumvad: Høj, "Lille Jenshøj" i skel til Vrøgum, matr.nr. 10c. Højen tinglyst 1990 på matr.nr. 5-b Vester-Vrøgum By, Ål sogn: Høj, "Lille Jens Høj". 2,5 x 20 m. Noget uregelmæssig af form med afgravninger i VSV og en "udposning" (formentlig flyvesand) i NNV. I toppen er nedgravet en rund betonklods.
Undersøgelsehistorie  (9)
1905 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, "Lille Jenshøj", 2,4 M. h., 24 M. br. I Toppen er et 6 M. br., 1,5 M. d. Hul, i hvis Bund ligger en større Sten (1/2-2/3 M. br.). Beplantet i Statsplantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lille Jenshøj" 2.4 x 24 m. Tophul 6 m br. 1,5 m dybt. V-SV Siden ud mod Vej er blottet for Vegetation og afgravet eller afføget. I Plantage.

1943 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 805/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henvendelse til klitplantøren med forslag om, at højen beplantedes med marehalm e.l., så yderligere ødelæggelse kunne undgås.

1943 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 805/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal restaurering
Journal nr.: 100/53
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret 1953.

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)