Baunehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190801-38

Fredningsnr.
31051

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Baunehøj", 3 x 20 (N-S) x 34 m (Ø-V). Stærkt forgravet, men stor høj- rest. Fra nord en stor ved foden 16 m bred indgravning til tops og utvivl- somt til bunds; også mod SV en stor, men mere flad afgravning. Ved vestre fod kartoffelkuler. Endvidere andre mindre ujævnheder. Fredningsværdig på sin plads mod markvej.
Undersøgelsehistorie  (5)
1915 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunehøj. 3 M. høj, Diam 24-25 M. Gennemskaaren i Ø-V og N-S; en nyere Gravning ned til Bunden er foretaget nordfra. Lynggroet ved en Plantage.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Baunehøj" 3 x 20 (N-S) x 34 m (Ø-V). Stærkt forgravet, men stor højrest. Fra N. en stor ved foden 16 m bred indgravning til tops og utvivlsom[t] til bunds, også mod SV en stor, men mere flad afgravning. Ved vestre fod kartoffelkuler. Endvidere andre mindre ujævnheder. (Fredningsværdig på sin plads mod markvej).

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baunehøj". Høj i tilstand som tidligere beskrevet. Halvtæt bevokset med selvsåede graner. Tangerende højen fører markvej i V. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, delvis fjernelse, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, græs. Foto: S/H 01.32.80-V.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)