Loddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190801-42

Fredningsnr.
31053

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj (på mb.bl. kaldet "Loddenhøj"), 3 x 18 (øst-vest) x 21 m (nord-syd). Stærkt afgravet fra alle sider. I top et hul 3 x 6 m stort og ca. 1 m dybt, åbent ud mod vest. Græsgroet med rester af egekrat. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt rund Høi, c 56' i Tv.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Svarer til Madsens nr. 23.

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.25 M. høj, Diam c 15 M. nu, men sikkert oprindelig større; Siderne er meget stejle, men lynggroede. Udgravet fra Vest med en 2 M. bred Grav, der naar til 8 M. ind fra den nuværende Fod; den er nu 1.60 M. dyb. Udgravningen er foretaget for faa Aar siden; man fandt intet og Højen indeholdt ikke Sten. I Øst og Vest er noget af Foden udpløjet; i Syd ses ved Foden en Kartoffelkule. Lynggroet i Ager og bevokset med flere Egebuske. Maalebordsbladets Navn Loddenhøj for denne Høj skyldes sikkert en Fejlagtighed (jfr. [sb.nr.] 45).

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj (på målebordsbladet kaldet "Loddenhøj") 3 x 18 (Ø-V) x 21 m (N-S). Stærkt afgravet fra alle sider. I top et hul 3 x 6 m stort og ca. 1 m dybt, åbent ud mod vest. Græsgroet med rester af egekrat. I ager.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Loddenhøj". Høj. Anselig. Som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 01.36.80-Ø.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)