Lunden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-96

Fredningsnr.
451821

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Tranekær skovdistrikt matr. nr. 2 d Strandskoven "Lunden". Dysse med kisteformet kammer. Kammeret, der er orienteret øst-vest måler 2 x 1 m. De to langsider mod nord og syd er sat af hver to sten med højde på ca. 0,5 m. I nord ses en lavere gavlsten. Overliggeren er på plads. Den er rhombe- formet og måler 1,0 x 0,8 x 0,3 m. Kammeret synes at ligge i en lav høj 6-8 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (9)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse med kisteformet kammer. Kammeret der er orienteret øst-vest måler 2 x 1 m. De to langsider mod nord og syd er sat af hver 2 sten med højde på ca. 0,5 m. I nord ses en lavere gavlsten. Overliggeren er på plads. Den er rhombeformet og måler 1,0 x 0,8 x 0,3 m. Kammeret synes at ligge i en lav høj 6 - 8 m i diameter.

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 887/74
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1974 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.180/74
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1974 Museal udgravning
Journal nr.: 8506
Langelands Museum
Udgravning og restaurering af høj og kammer. Der fandtes kun enkelte lerkarskår i kammeret.

1974 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 8506
Langelands Museum
Dyssekammeret helt tilgroet, overligger nedvæltet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer, 1,2 x 2,5 x 2,0 m., rektangulært, orienteret Ø/V. Indvendig måler kammeret 1,4 x 0,5 m. Sat af 4 bæresten (2 i hver langside) samt i Ø en tærskelsten. Gavlsten mangler i V, hvor kammeret antagelig har været længere. 1 stor dæksten in situ, 1,9 x 1,3 m., tykkelse 0,6 m. Rester af en høj kan svagt anes i skovbunden, men ingen antydning af højens oprindelige form. Sten i dynge og liggende enkeltvis omkring kammeret, især umiddelbart V for dette. 3 sten af "megalitstørrelse" ses liggende nogenlunde på linie (Ø/V) fra SV til SØ for kammeret i en afstand af ca. 5 m. fra dette og med en indbyrdes afstand af ca. 7-8 m.. mulig rester af en randstensrække. I statsskov. Et spor er ryddet i skoven fra offentlig vej hen til kammeret. Evt. skiltning til dette ? ** Seværdighedsforklaring ** Med sin relativt lette tilgængelighed i statsskov, der er ret besøgt, anses det smukke, lille kammer for "middel-seværdigt". Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)