Malle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190803-6

Fredningsnr.
300353

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 1,8 x 16 x 30 m (nord-syd). Fem huller efter udgravning af ræv. Den største gravning ligger mod sydvest og er ca. 4 m stor og 0,6 m dyb, alt dog tilgroet. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb.nr.] 6-7: Runde Høie af lignende Størrelse [som sb.nr. 1-5].

1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Retning N-S. 26 x 13 M: 1,60 M. høj. Vestligt ved Sydenden ses en 2.50 M. stor Gravning. Iøvrigt skæmmet ved flere Gravninger efter Ræv, men ikke udgravet. Fylden er Lyngtørv. Lynggroet i Hede.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj 1,8 x 16 x 30 m (N-S). 5 huller efter udgravning af ræv. Den største gravning ligger mod SV og er ca 4 m stor og 0,6 m dyb, alt dog tilgroet. Lynggroet i ager.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)