Tolsbjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-24

Fredningsnr.
441813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 15 bæresten, 5 m i diameter.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-25] Paa to forskjellige Bakker i Skoven ses en stensat Kreds af Stene paa c. 1 Al. i Tværmaal; den ene Kreds er 9 Al. vid, den anden 6-7. Hin ligger ikke paa Bakkens Top. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds. 15 Sten, 5 m Diam.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tydelig kreds sat af indtil meterstore, aflange sten. Også sten indenfor kredsen. Beliggende på V-enden af aflang hattebakke i skov. Bør evt. plejes let, idet de fleste af kredsens mindst 17 sten ikke, eller kun lige akkurat, rager op af skovmulden. I løbet af et kort åremål vil de forsvinde helt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en stenkreds, der ligger i skov. Stenkredsen kunne ikke iagttages.

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"Tolsbjerg Skov. Over en mose i skoven kan i en strækning af ca 30 alen følges en stenlagt vej 3-4 alen bred der løber vsv-ønø "

Litteraturhenvisninger  (0)