Tolsbjerg Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-33

Fredningsnr.
441824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj Høj, ca. 22 x 30 meter i diameter og ca. 2-2,5 meter høj. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2020/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9120
Langelands Museum
Uregelmæssig oval høj med spredte sten på overfladen og langs randen, heraf en 2 1/2 m stor sten, muligvis dæksten fra et dyssekammer. Højen måler 29 x 22 x 2,5 m og nær denne findes en del tilsyneladende udslæbte kløvede sten.

1981 Tinglysning
Journal nr.: F53-571
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 40,0 x 22,0 m., orienteret Ø/V, nærmest elliptisk af grundplan. Højden mest markeret i N og S, men mere udflydende i Ø og V. I højskov. Mange svære kampesten ses på og omkring højen, især mod Ø. Stenene, hvoraf de største er op til 2 m., adskillige meterstore og flere 0,5-1,0 m., sidder for de flestes vedkommende jordfast, dybt forankret, mens andre ligger mere overfladisk, som om de subrecent var væltet ned ad højsiden. I N og V ved højfoden enkelte oprette, lave sten - randsten?. Megalit ? Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i løvskov mod øst og med den vestlige side i og optil granskov. Jf. tidligere beskrivelser ligger der sten på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)