Sundbølgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-21

Fredningsnr.
350732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skodborg, art.28, kortbl.1, parcel 45/4 Nyberejst 21-22/7 1979 Høj, 2 x 10 x 17 m; græsklædt i ager. Nordsiden står som en op til 1 m høj brink. I toppen et par mindre, runde huller. Sydsiden ujævn.
Undersøgelsehistorie  (13)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.75 x 17 m. I Toppen et Par mindre, runde Huller. Syd- og Nordsiderne stærkt beskadigede af flade Sænkninger og Skred, der i hvert Fald delvis synes frembragt, ved at løsgaaende Kreaturer har travet hen over Højsiderne. Græsklædt i Ager. - I et friskt Skred i Højens Sydside, kun nogle faa Meter SØ for Toppen, saas ved Besigtigelsen to tæt sammen siddende Urnegrave fra yngre Bronzealder, halvt blottede og i Fare for at skride ned. De optoges og indsendtes til Nationalmuseet. I den ene fandtes en Bronzenaal fra den yngste Bronzealder, i den anden kun brændte ben. Jfr. herom særlig Beretning.

1925 Dyrs aktivitet
Journal nr.: 420/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal udgravning
Journal nr.: 420/25
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgelse af to yngre bronzealders urnegrave, der var blotlagt ved Kreaturers færden på højen.

1945 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 212/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1945 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 212/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ønske om at fjerne høj, der var blevet beskadiget af tyskerne. Dette afslås.

1945 Beskadigelse/hærværk
Haderslev Museum

1945 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 x 17 m, græsklædt i ager. N-siden står som en op til 1 m høj brink. I Toppen et par mindre, runde huller. S-siden ujævn.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: En del rydningssten på højen. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, affladning af top, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 52, set fra Ø. Flyfoto S4042-F165/125.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)