Lokeshøje
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200106-31

Fredningsnr.
350726

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Københoved, art.12, kortbl.7, parcel 24/1 Tingl.: 28/1 1926. P. Rostgård Andersen. Afmærkn.: MS 1926, Hans Kjær. Høj af "Lokeshøje", 2,7 x 19 m. På toppen to mindre runde huller, det ene ret fladt, 0,3 x 1,5 m, det andet dybere, 1 x 3 m. Ure- gelmæssige sider. Græsklædt og beplantet i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.75-3.00 x 19.50 m. Paa Toppen to mindre, runde Huller, det ene ganske fladt, det andet 1 m dybt. Nedad nordvestre Side en større Afgravning. Mindre Huller og Afgravninger ogsaa paa de andre Sider. Foden i Syd og Øst let beskaaret. Græsklædt i Ager.....[Sb.] Nr.29-32 danner en samlet, ved sin høje Beliggenhed vidt synlig Gruppe, der kaldes "Lokeshøje".

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Lokeshøje", 2,7 x 19 m. På toppen to mindre runde huller det ene ret fladt, 0,3 x 1,5 m, det andet dybere, 1 x 3 m. Uregelmæssige sider. Græsklædt og beplantet i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal restaurering
Journal nr.: 1215/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om arealfredning og restaurering.

1959 Tinglysning
Journal nr.: 1215/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i gruppen "Lokeshøje". Tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I top nedgravet en luftmeldeplads med dør og 1 m. "kasse" til læ. I Ø ved højens fod er bygget et træskur antagelig i samhørighed med udkigspladsen. Fredning klart overtrådt. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 48, set fra N. Flyfoto S4042-F165/126.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)