Lokeshøje

Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200106-31

Fredningsnr.
350726

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matrikel: Københoved, art.12, kortbl.7, parcel 24/1 Tingl.: 28/1 1926. P. Rostgård Andersen. Afmærkn.: MS 1926, Hans Kjær. Høj af "Lokeshøje", 2,7 x 19 m. På toppen to mindre runde huller, det ene ret fladt, 0,3 x 1,5 m, det andet dybere, 1 x 3 m. Ure- gelmæssige sider. Græsklædt og beplantet i ager.
Undersøgelsehistorie

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.75-3.00 x 19.50 m. Paa Toppen to mindre, runde Huller, det ene ganske fladt, det andet 1 m dybt. Nedad nordvestre Side en større Afgravning. Mindre Huller og Afgravninger ogsaa paa de andre Sider. Foden i Syd og Øst let beskaaret. Græsklædt i Ager.....[Sb.] Nr.29-32 danner en samlet, ved sin høje Beliggenhed vidt synlig Gruppe, der kaldes "Lokeshøje".

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Lokeshøje", 2,7 x 19 m. På toppen to mindre runde huller det ene ret fladt, 0,3 x 1,5 m, det andet dybere, 1 x 3 m. Uregelmæssige sider. Græsklædt og beplantet i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om arealfredning og restaurering.

1959 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i gruppen "Lokeshøje". Tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I top nedgravet en luftmeldeplads med dør og 1 m. "kasse" til læ. I Ø ved højens fod er bygget et træskur antagelig i samhørighed med udkigspladsen. Fredning klart overtrådt. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 48, set fra N. Flyfoto S4042-F165/126.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra S
Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra N
Foto, oversigt