Gramby
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200201-40

Fredningsnr.
370761

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Gram, art.294, kortbl.17, parcel 691/31. Tingl.: 22/1 1924. Menighedsrådet for Gram sogn. Afmærkn.: MS 1924, Hans Kjær. Høj, 3 x 15 x 19 m. Toppen uregelmæssig med et 0,2 x 0,5 m stort hul, hvorfra en rende mod nord, og en større hulning 0,5 x 3 x 4 m. I nord- siden en hulning, 2 x 4 m. Stejle sider. Græsgroet med gyvel i ager. Mærkesten i vestsiden.
Undersøgelsehistorie  (6)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3 x 19 m. Toppen stærkt raseret. Talrige større og mindre Huller og Afgravninger paa alle Sider, ingen dog dybtgaaende. Foden paa adskillige Steder ret stærkt beskaaret. Højen i det hele i en ret utiltalende Stand uden dog at fremvise dybtgaaende Beskadigelser. Græs- og lyngklædt i Ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x15x19 m, toppen uregelmæssig med et 0,2x0,5 m stort hul, hvorfra en rende mod N, og en større hulning 0,5x3x4 m. I nordsiden en hulning, 2x4 m. Stejle sider. Græsgroet med gyvel i ager.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)