Enemærket
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-58

Fredningsnr.
401536

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/11 1886. (Hofjægerm., Baron A.C. Berner Schilden Holsten). 1/4 1948. Afmærkn.: MS. (1893, Skovrider West). (sb. 58 og 59 fælles MS). Rektangulært dyssekammer i NØ-SV, med afvæltet dæksten. Kam- meret består af 1 sten i NØ, 2 i NV, 2 i SØ og 1 lav tærskel- sten i SV. Fladeareal ca. 0,7 x 1,5 m. Terrænet om kamret be- vokset med træer og græs. Sb. 58-59 er utvivlsomt kamre i een udflydende jordhøj (lang- dysse) uden (bevarede) randsten, orienteret i NNV-SSØ. På dækstenens overside 10 - 12 skåltegn. (Konstateret v. nyberejsning 1988)
Undersøgelsehistorie  (8)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I samme Skovs østlige Del paa højt Jordsmon staa to Kamre [sb.58- 59], der rimeligvis have hørt til én Langdysse. Det sydøstligste Kammer er omgivet af en lav, rund Højning (22' i Tværm.), har Retn. SV-NØ, er 4 1/2' l., 2-3' br. (udvidet paa Midten), og er bygget af 5 Bærestene, 1 i NØ, 2 i NV, 2 i SØ, alle omtr. 2' over Jorden udv. og indv., 1 i Overfladen liggende Indgangsst. mod SV. og 1 Overligger, der er gleden ned, hvilende paa Jorden og de sydøstlige Bærestene. 24' nordvest for dette Kammer staar Resterne af det andet, der har haft Retn. SV-NØ, og bestaar af 2 Bærestene (den ene meget tynd) mod SØ og 1 Indgangsst. i SV. og 1 Overligger, der ligger, sprængt, ved Siden. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Enemærket. Rektangulært Dyssekammer i NØ-SV, med afvæltet Dæksten. Kammeret bestaar af 1 Sten i NØ, 2 i NV, 2 i SØ og 1 lav Tærskelsten i SV. Fladeareal ca. 0,7 x 1,5 m. Terrænet om Kamret bevokset med Træer og Græs. (Bør restaureres). Bevoksning: 1988: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i høj, ca. 1 x 11 m., med talrige mindre sten synlige i overfladen. Mulige randsten i N og Ø. Dyssekammeret er orienteret NØ/SV med åbning i SV. Sat af 2 bæresten på hver langside, 1 i NØ, 1 tærskelsten i SV. Dækstenen delvis afvæltet mod SØ, på dens overside 10-12 skåltegn. ** Seværdighedsforklaring ** Et ganske smukt lille dyssekammer. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)