Magstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200205-4

Fredningsnr.
37086

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Magstrup, art.51, bd.II, bl.49 Høj, 2,25 x 11 m. Siderne stærkt afgravede og aftrampede, delvis nøgne. Toppen danner en mod S skrånende flade. Græs og 3 gran- træer i ager. (Ejeren lovede at hegne).
Undersøgelsehistorie  (6)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; 2,75 x 13 m. Siderne stærkt afgravede og skæmmede af uregelmæssige Brud. Toppen afgravet; i Midten et gammelt, næsten eftergroet Brud. Højen er beplantet med Gran.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2,25 x 11 m. Siderne stærkt afgravede og aftrampede, delvis nøgne. Toppen danner en mod syd skrånende flade. Græs og 3 grantræer i ager. (Ejeren lovet at hegne).

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)