Pipstorn Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-62

Fredningsnr.
401527

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lidt udflydende rundhøj, 0,6-0,7 x 9-10 m. Bevokset med græs og buske.
Undersøgelsehistorie  (5)
1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foruden disse 12 Høje [sb.12-23] findes paa samme Flade flere smaa Højninger, der muligvis ogsaa ere afkastede. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pipstorn. Lidt udflydende Rundhøj 0,6-0,7 x 9-10 m. Bevokset med Græs og Buske. Bevoksning: 1988: Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav, men tydelig høj, 0,6 x 12,0 x 12,0 m., uden synlige sten. Et kørespor fører tværs over højmidten. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i specielt seværdig højgruppe. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)