Pipstorn Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090404-64

Fredningsnr.
401520

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rundhøj, 1 x 7 m. I overfladen enkelte sten. 3-4 randsten ses. Bevokset med bøge.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1886 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Foruden disse 12 Høje [sb.12-23] findes paa samme Flade flere smaa Højninger, der muligvis ogsaa ere afkastede. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Pipstorn. Rundhøj, 1 x 7 m. I Overfladen enkelte Sten, 3-4 Randsten ses. Bevokset med Bøge. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille, kuplet rundhøj, 2,0 x 13,0 x 12,0 m., noget større end angivet i fredningstekst. I Ø 1 randsten vistnok in situ; flere løstliggende, mindre sten kan være udvæltede fodkranssten. Omkring den N-lige del af toppen, tæt under denne, ses 5-6 store, jordfaste sten. Tæt nyopvækst af ask m.m. bør ryddes ved pleje. NV-fod afskæres af ældre skovgrøft. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i specielt seværdig højgruppe. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)