Syvhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200206-57

Fredningsnr.
370866

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Nustrup. art.nr. 42, k.bl.4, parc.111/49, db.I, bl.32 Høj af "Syvhøje", 3,9 - 4,0 x 18 m. I toppen firkantet hul, 2,5 x 2,5 x 3/4 m. Noget uregelmæssige, stejle sider, gamle indgravninger fra SV og mod Ø. Be- vokset med graner, birketræer og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3.75-4 m høj; 18 m i Tværm. Ø.- og Sydsiden stærkt afgravede og beskadigede. Foden mod N. og Ø. bortgravet og staar med en ca. 1 m høj Brink, der mod N. og NØ. er støttet med en gammel Stensætning. På Højen vokser en Del mindre Træer.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1028/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ejeren af højen pålægges at fjerne henkastet affald og udbedre huller i højen.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Syvhøje", 3,9-4,0 x 18 m. I toppen firkantet hul, 2,5 x 2,5 x 3/4 m. Noget uregelmæssige, stejle sider, gamle indgravninger fra SV og mod Ø. Bevokset med graner, birke og græs, i ager.

1956 Beskadigelse/hærværk
Journal nr.: 1028/56
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)