Nustrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200206-96

Fredningsnr.
370743

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Nustrup, art.nr.4, bd.I, bl.3, k.bl.9, parc.36 Høj, 2,3 - 2,4 x 12 - 13 m i N-S, 14 - 15 m i Ø-V. Ca. 1/5 tidligere afgravet mod N. Noget ujævne sider, i øvrigt ret velbevaret. Mod SV 1 større og 1 min- dre randsten, mod Ø 2 større randsten. Bevokset med lyng og græs, i ager. NMI:... Mod SV 1 større og 1 mindre randsten, mod S 2 større randsten. ...
Undersøgelsehistorie  (6)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2.50 x 14 m. Svag Fordybning i Top. Omtr. 1/3 af Højen afgravet fra N. og staar med Brink. Foden rundt om bortpløjet. En enkelt større Sten ses ved Foden.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3-2,4 x 12-13 m i N-S, 14-15 m i Ø-V. Ca. 1/5 tidligere afgravet mod N. Noget ujævne sider, iøvrigt ret velbevaret. Mod SV 1 større og 1 mindre randsten, mod S 2 større randsten. Bevokset med lyng og græs, i ager.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)