Nustrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200206-136

Fredningsnr.
370725

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skibelund, art.nr.1, k.bl.1, bd.I, bl.1, parc.137/29. Høj, 3,2-3,3 x 16-17 m. Stejle sider, noget nedtrampet af kreaturer på N- og V-siden, ujævne, mindre sænkninger i top og sider, iøvrigt ret velbevaret. Bevokset med lyng og græs, i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, i Kornmark. Ca. 3 m høj, ca. 15 m i Tværm. Siderne afgravede.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,2-3,3 x 16-17 m. Stejle sider, noget nedtrampet af kreaturer på N- og V-siden; ujævne, mindre sænkninger i top og sider, iøvrigt ret velbevaret. Bevokset med lyng og græs, i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00003
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)