Skrydstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200208-28

Fredningsnr.
38082

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skrydstrup, Bd. X, Bl. 315. Afmærkn.: MS 1928, H.C. Broholm. Diplom. Høj, 4 x 18 - 20 m. I toppen en gammel nedgravning. Mindre beskadigelser på nord-, syd- og vestsiden. Lyng- og græsklædt og ligger i hede nordligst i sognet, øst for vejen fra Skrydstrup til Jægerup. Ligger på en parcel, der er udskilt til husmandsbrug fra domænen Hørlyk.
Undersøgelsehistorie  (7)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj. 4 m høj. 18 m i Ø.-V., 20 m i N.-S. I Top en gammel Nedgravning 1.25 m dyb, 3.75 m i N.-S., 6.50 m i Ø.-V.; den strækker sig ned ad Siden mod NØ. I denne er fundet en Bronzepincette med Reparationslodning: Haderslev Mus. Nr. 3652. Indgravning fra Foden mod SØ. Nedad Siden mod S. en Afgravning. Mod S. et Hul efter en borttaget Randsten. Foden mod V. bortskaaren af en Skelgrøft i Retning N.-S. Fredlyst 1927. Højens Beliggenhed paa Kanten af den senglaciale Terrasse er efter Statsgeolog Nordmans Udtalelse meget interessant; dens Beliggenhed paa Grænsen mod Alluviet viser, at Elkjær Bæk allerede i Oldtiden maa have skaaret sin alluviale Dal.

1927 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 18-20 m. I Toppen en gammel Nedgravning. Mindre Beskadigelser paa N-, S- og V-Siden. Lyng- og græsklædt og ligger i Hede nordligst i Sognet.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1989 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum
Bronzepincet, fundet i urne.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)