Billundhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200211-42

Fredningsnr.
380836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Vojens, art.nr.5, bd.I, bl.5. Høj, 3,5 x 17 m. Flade afgravninger i NV, Ø og S. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (14)
1881 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Købmand Schmidt, Haderslev, forærede i 1881 Museet en ragekniv og en lang enægget kniv, som han havde fundet ved udgravning af en høj. På ragekniven, der er dekoreret med et skibsbillede og to formodede fuglefigurer, er der rester af et læderetui.

1881 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oplysningen om, at mus.nr. B 2969-70 skulle være fundet i samme stenkiste, kan ikke bekræftes.

1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3.50 m x 17 m. Siderne stejlt afgravede særlig mod N. og V. I Siderne mod S. og Ø. gamle, eftergroede Brud. Foden mod S. bortgravet af Kartoffelkuler. I Højens Ø-Side fandt Købm. Schmidt 1881 B 2969-79 [skrivefejl - er kun B 2969-70] i en og samme Grav med brændte Ben. Graven var en stensat Kiste. En Flintdolk menes at være funden i samme Høj.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 17 m. Flade afgravninger i nordvest, øst og syd. Græs i ager.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3121
Haderslev Museum
Besigtigelse af den beskadigede høj. Findestedet for yngre bronzealders urnen blev fastslået. Desuden fandtes flere andre fragmenter af genstande samt brændte ben.

1994 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3121
Haderslev Museum

1994 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 3121
Haderslev Museum
Nogle børn fandt en urne i et nyopkørt knallertspor på toppen af den fredede gravhøj. Indholdet af brændte ben lå spredt i knallertsporet ned ad højen. Børnene tog urnen med hjem og kontaktede straks museet.

1994 Genstand givet til museum
Journal nr.: 3121
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Meget tilgroet med træer og krat.

Litteraturhenvisninger  (0)