Vesterrødhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090417-4

Fredningsnr.
41144

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 29/11 1893 (Hofjægerm., Baron A. Berner Schilden Holsten til Holstenshus). Uregelmæssigt dyssekammer, "Vesterrødhøj", 0,8 x 2,5 x 4 m, sat af 5 bæresten og 1 dæksten. Den nordvestlige bæresten er spaltet i 3 dele. Rest af lav jordhøj (forsvundet mod N og S). Kammeret delvis fyldt med jord og sten. En busk på siden af højen, i ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vesterødhøj": et mindre Gravkammer med 4-5 Sidestene og en Dæksten. Grundformen er usikker paa Grund af Opfyldning af Markstene. Paa Bakken, der skraaner mod Vestermosen. (Planskitse og Prospect). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1884 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1913 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssen er afsat forkert paa Matrikel Kortet. Den ligger sydligere, paa Matr. 7.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Uregelmæssigt Dyssekammer, "Vesterrødhøj", sat af 5 Bæresten og 1 Dæksten. Den nordvestlige Bæresten er spaltet i 3 Dele. Rest af lav Jordhøj (forsvundet mod N og S), 0,8 x 2,5 x 4 m. Kammeret delvis fyldt med Jord og Sten. En Busk paa Siden af Højen, i Ager. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i højrest. Kammeret uregelmæssigt, delvis sammensunket især i V, hvor en bæresten er delvis udvæltet men dog endnu støtter dækstenen. Der pløjes for tæt ind under denne bæresten, som er i fare for at vælte ved fortsat underpløjning. I kammeret og på højresten mange marksten, hvoraf de fleste synes hensmidt i ældre tid (jfr. fredningstekst). Kammer sat af 5 bæresten, hvoraf den nordvestlige er kløvet i 3 dele efter at være (blevet) væltet. Gdr. søgt kontaktet men fandtes ikke hjemme. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1988 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 9175
Museum Odense
Via Fåborg Museum har OBM fået et brev fra en tysk turist vedrørende forstyrrelse af højen. Beskadigelsen, der består i anlæggelse af en nedgravet markvej nær kammeret, har muligvis beskadiget dele af højen. H. Thrane har i 1994 skrevet til Fyns Amt, der formodes at have handlet videre i sagen.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)