Vongshøj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210307-63

Fredningsnr.
400618

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Varslingsstation, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Løgumgård, art.nr. 142, bd. I, bl. 57. Tingl.: 9/9 1922, G.I., 1,5 m omkr. stenen. "Vognshøj", 4,75 x 33 m. Siderne overalt stejlt afgravede; toppen danner en 20 m bred, svagt indsænket flade; fra SØ fører en dyb rende med en sti til toppen, hvor der er et muret udsigtstårn, Geod.Inst's sten og en telefon- mast. Græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vongshøj, den største af Højene og beliggende paa det højeste Punkt. Endnu 4.75 M. høj, Diam 33 M. Den er udgravet til Bunden og tjente under Krigen 1914-18 som tysk Blinkestation i Forbindelse med en af Gassehøjene i Skærbæk Sogn [210107]. I Syd ØSØ og Nord Aabninger ud; i NV er der gravet et Hul gennem Højsiden til Signal. Siderne er afgravede. Græsgroet i Ager. Ved Foden i NNV staar (eller stod i 1922) den tyske Generalstabssten. Den danske Generalstab har opført et højt Taarn som Maalestation.

1943 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 550/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Korrespondence angående den tyske værnemagts opførelse af barakker og en meldestation.

1943 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 550/43
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vongshøj", 4 3/4 x 33 m. siderne overalt stejlt afgravet; toppen danner en 20 m bred, svagt indsænket flade; fra sø. fører en dyb rende med en sti til toppen, hvor der er et muret udsigtstårn. Geod.Inst. sten og en telefonmast. Græs i ager.

1960 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)