Illum Ø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090420-10

Fredningsnr.
40141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 7/9 1885 (Gdr. Jørgen Thorsen) Afmærkn.: MS (1893, ved Adjunkt Boesen) Smukt, retangulært dyssekammer, orienteret i SSV-NNØ, sat af 3 bæresten, med en svær overligger. I egeplantning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1874 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent midt paa Øen, paa højt Jordsmon, staar et Stenkammer, omgivet af en ubetydelig Højning. Kammeret er dannet af 3 Sidestene (1 i VNV, 1 i ØSØ, hver omtr. 5' bred, 3' tyk, 3' over Jorden indv. og udv., 1 lidt lavere og mindre Sten i SSV, formentlig Indgangssten) og 1 Overligger, der er firkantet, 7 1/2' lang, 5' bred, 2-3' tyk, og som hviler paa den formentlige Indgangssten og paa den ene af de to større Sidestene, medens den ligger nogle Linjer over den anden (Pl. 41).

1886 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammeret fandtes uforandret. Omkring det er der opvoxet et tæt Krat, som omtrent helt skjuler det, se Fotografierne paa Pl. V. En nøjagtig Opmaaling foretoges d. 24-6-1943, se Pl. I-II.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Smukt, rektangulært Dyssekammer i SSV-NNØ, sat af 3 Bæresten, med en svær Overligger. I Egeplantning.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer, rektangulært, orienteret NNØ/SSV, med åbning i NNØ. Sat af 3 bæresten, hvorpå en stor dæksten. Ingen tærskelsten. Smukt beliggende på den privatejede Illumø. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig for sin usædvanlig smukke beliggenhed i gammel egelund omgivet af strandsøer, strandenge, kyst og hav.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)