Sandholmene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090420-26

Fredningsnr.
391422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Stensgaard hovedgaard m. Millinge og Østerby byer matr.nr. 21a (Sandholmene) Lille rundhøj, 0,8 x 6-7 . Nedgravning i top. Bevokset med enkelte store træer og hasselkrat, i skov.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rundhøj, 0,8 x 6-7 m. Nedgravning i Top. Bevokset med enkelte store Træer og Hasselkrat, i Skov. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer

1948 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1987 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende i nordøstlig skovkant, uden for hvilken 1/4-1/3 af højen er bortpløjet i ældre tid. V for højfoden lige inden for skovskellet ligger en mere end meterstor, aflang sten - muligvis en randsten. N for skoven er opgivet ager, nu nytilplantet med normannsgran helt til højfod. Gammel flad fordybning i toppen. Højen og dens omgivelser er nytilplantet med normannsgran. Ejer: se 3914:21. Højen er fejlafsat ca 20 m på mb, og fejltrykt på 4 cm kort. den korrekte position er, som nævnt, helt ud til det NØ-vendende skovbryn, ca 15 m SØ for skovens N-hjørne. Fejlen dog for uvæsentlig til rettelse på mb. Vedr. nyplantning på opgivet ager N for højen: ejeren, lovede snarest at søge dispensation hos fredningsnævnet. Mod en sådan bør 10. kt. ikke udtale sig. Mål: 1,7x14x11 m. Bevoksning: 1987: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)