Gammel Østerholm
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-3

Fredningsnr.
411292

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Als Nørreskov, art.nr. 1, bd. I, bl. 1 Helvedgård, Gammel Østerholm. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke, omgivet af vandfyldte grave, Borgbankens topflade, der måler ca. 18 x 24,5 m, ligger ca. 3,50 m over vandspejlet i gravene. På toppen af banken ligger kampestenssylden til et ca. 20,5 m langt og 8,60 m bredt hus. Terrainet indenfor syldstenene fremtræder som en sænkning i forhold til den øvrige topfla- de. Kampestensfundamentet ligger nordligt på topfladen med længde retning i øst-vest, parallelt med bankens nordside. Afstanden fra fundamentets sydmur til topfladens sydrand er ca. 8,40 m. På størstedelen af voldgravens indre og ydre skråninger findes et velbevaret glacis af kampesten. Vold- gravens ydre skråning er lavest i det nordøstlige hjørne ved bækudløbet og højest i det sydvestlige, ca 3,50 m. Den østre voldgrav begrænses af en dæmning, der hører med til voldstedsanlægget. Voldstedet ligger i skov og er bevokset med gran og bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (10)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted (Østerholm), dannet af en firkantet Banke, der paa alle Sider er omgivet af en vandfyldt Grav. Bankens Højde over Gravens Bund er ca. 4 m.

1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 80/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Syd for voldstedet har der antagelig ligget en ladegård, der nu er dyrekt areal.

1955 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 5/ktb. Nørreskoven II: Voldsted (blå) Helvedgård, bilag II 5: grundrids, fotografier, beretning etc.

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 80/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Voldstedet Helvedgaard, bestående af en rektangulær borgbanke, omgivet af vandfyldte grave. Borgbankens topflade, der måler ca. 18 x 24,5 m, ligger ca. 3,50 m over vandspejlet i gravene. På toppen af banken ligger kampestenssylden til et ca. 20,5 m langt og 8,60 m bredt hus. Terrainet inden for syldstenene fremtræder som en sænkning i forhold til den øvrige topflade. Kampestensfundamentet ligger nordligt på topfladen med længderetning i øst-vest, parallelt med bankens nordside. Afstanden fra fundamentets sydmur til topfladens sydrand er ca. 8,40 m. På størstedelen af voldgravens indre og ydre skråninger findes et velbevaret gl??? af kæmpesten. Voldgravens ydre skråning er lavest i det nordøstlige hjørne ved ??? og højest i det sydvestlige, ca. 3,50 m. Den østre voldgrav begrænses af en dæmning, der hører med til voldstedsanlægget. Voldstedet ligger i skov og er bevokset med gran og bøgetræer.

1955 Museal besigtigelse
Journal nr.: 80/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ovenstående skrevet af efter svært læselig kopi.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Besigtiget.

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)