Baronens Høj
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-20

Fredningsnr.
411242

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse, "Baronens Høj", 1,5-2,5 x 24 m. Midt i toppen af højen et dyssekammer orienteret NV-SØ. Kamrets indvendige længde er ca. 1,25 m, bredden ca. 0,90 m, det er bygget mod øst af 2 sten, ellers 1 sten i hver side, idet den sydøstre sten er lavere end de andre. Omkring højen er 28 randsten. (Højen er opkaldt efter skovrider baron Vedel, der drak tod- dyer her; højen er restaureret af Raklev, idet han rejste randstenene, der alle fandtes på højen. Kamret er ikke res- taureret, blot udgravet). På højens top står 6 lindetræer (plantet af baron Vedel).
Undersøgelsehistorie  (12)
1920 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, ca. 1 x 16 m. Omkring dens Rand en Del større Sten, i hvert Fald for en stor Del sikkert tilført i ny Tid. Højen er nu en Udkigshøj, beplantet med Træer. I sin nuværende Form gør den ikke Indtryk af at være en Gravhøj. Formentlig er det dog oprindelig en saadan, blot en stærkt omdannet. Bevoksning: 1984: Græs

1946 Museal udgravning
Museet på Sønderborg Slot
Se Nationalmuseets udgravning og restaurering af højen ved J.S. Raklev. Oldsager antagelig på Sønderborg Museum.

1946 Museal restaurering
Journal nr.: 397/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaurering i forbindelse med udgravning.

1946 Museal udgravning
Journal nr.: 397/46
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen blev omdannet til lysthøj af Baron Wedell-Wedellsborg o. 1840. Den blev udgravet og restaureret af J. Raklev og J. Raben. Højen har nu 28 randsten; 3-4 sten fjernet o. 1910. Midt i højen var der anlagt et N-S orienteret dyssekammer af 4 sten plus en lavere tærskelsten mod S. I kammeret fandtes to stenbrolægninger. På og lige under den øverste fandtes sammenrømmede menneskeben, 2 flintdolke og et fragment. På den nederste brolægning lå menneskeknogler, små ornamenterede potteskår samt brændt flint; under brolægning var der spor af ild. Oldsagerne antagelig på Sønderborg Museum

1955 Museal besigtigelse
Museet på Sønderborg Slot
R 7/ktb. Nørreskoven I: Rundhøj (rød) tværmål ca. 20 m. - randsat med store sten. Højen er bevokset. (Lysthøj med bænk og flagstang). Højens navn: Baronens høj.

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse "Baronens Høj" 1,5-2,5 x 24 m. Midt i toppen af højen et dyssekammer orienteret NV-SØ. Kamrets indvendige længde er ca. 1,25 m, bredden ca. 0,90; det er bygget mod øst af 2 sten, ellers 1 sten i hver side idet den sydøstre sten er lavere end de andre. Omkring højen er 28 randsten. På højens top står 6 lindetræer. [Kammeret udgravet].

1984 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Baronens Høj". Mål: 2,5 x 24,0 m. Som beskr. Velholdt høj. Bevoksning: 1984: Græs

1985 Institutionssag uden journaldata
Haderslev Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)