Bremerhave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Faaborg-Midtfyn

Sted- og lokalitetsnr.
090427-25

Fredningsnr.
40166

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 8 m, med 4 randsten. Bevokset med træer, i sko- ven Bremerhave.
Undersøgelsehistorie  (3)
1960 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 0,75 m høj og ca. 8 m i tværmål, med 4 randsten. Bevokset med træer i skov. Jvf. 1185/60.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Kan, trods grundig eftersøgning, ikke lokaliseres i gammelt stormfaldsområde med mange gamle rodvæltere, højt græs (tildels i meterhøje tuer), brombærkrat og granplantning af 1,5-3,0 m høje træer. Det er dog hævet over enhver tvivl, at der må være tilplantet ulovligt på højene (forudsat disse endnu eksisterer9, da grantilplantningen ikke har nogen lysning stor nok til at rumme en høj. Se også 4016:7. Forsøgt lokaliseret ved henvendelse først til Brahetrolleborg Godskontor, forgæves; derefter til pens. skovfoged H. Larsen. Denne mente at vide, hvor "højen" var, men ved påvisning d. 22.12.83 sammen med H.Larsen, viste "højen" sig at være en vistnok naturlig, stenbestrøet højning (dog måske en helt ødelagt megalitgrav) i skellet mellem den ovennævnte, yngre grankultur og en ældre grankultur i N. Nogen lave småhøje, som 4016:6 og :7 iflg. fredningsteksten skal være, havde skovfodeg larsen aldrig set eller hørt tale om i denne del af skoven. Højene har således ikke kunnet lokaliseres. Mål: Ingen mål.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Lav gravhøj liggende på skovrydningsareal med små grantræer og træstubbe. Mulige randsten, men generelt mange sten i området.

Litteraturhenvisninger  (0)