Tvedeskov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090501-29

Fredningsnr.
42173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stor jordfast sten med skålformede fordybninger, beliggen- de nær Tvedeskovens SØ-hjørne i areal bevokset med bøgeskov, ca. 40 m syd for en skovvej i Ø-V og ca. 4 m øst for en anden vej i o. N-S. Stenen er af grålig gnejs, o. rektangulær, ca. 100 x 120 cm, og rager 35-50 cm op over skovbunden. Stenen har en tykkel- se (højde) på mindst 70-75 cm. Overfladen er meget ujævn med spalteriller i o. N-S. På SV-hjørne af stenen findes indenfor et felt af ca. 45 x 55 cm i hvert fald 11 mere eller mindre tydelige indgnedne skåltegn, 3,5 - 5 cm i diameter, ca. 0,5 - 1,0 cm dybe. Desuden er der muligt et par tvivlsomme skåltegn i stenens vestside.
Undersøgelsehistorie  (10)
1965 Anmeldelse fra privat
Svendborg Museum

1965 Privat besigtigelse
Svendborg Museum
Skålsten fundet i et stenhegn af amtsvejmand Arne Hansen.

1966 Tinglysning
Journal nr.: 2190/66
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Stor jordfast sten med skålformede fordybninger, beliggende nær Tvedeskovens S.Ø. hjørne i areal bevokset med bøgeskov, ca. 40 m syd for en skovvej i Ø.V. og ca. 4 m øst for en anden vej i o. N.S. Stenen er af grålig Gnejs, o. rektangulær, ca. 100 x 120 cm og rager 35-50 cm op over skovbunden. Stenen har en tykkelse (højde) på mindst 70-75 cm. Overfladen meget ujævn, med spalteriller i o. N.S. På det S.V. hjørne af stenen findes indenfor et felt af ca. 45 x 55 cm i hvert fald 11 mere eller mindre tydelige indgnedne skåltegn, 3,5-5,0 cm i diameter, ca. 0,5-1,0 cm dybe. Desuden er der muligt et par tvivlsomme skåltegn i stenens vestside. J.nr. 519/66.

1966 Museal besigtigelse
Journal nr.: 519/66
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besigtigelse af stenen sammen med lederen af Svendborg Museum, A. Dencker-Jensen.

1975 Privat besigtigelse
Journal nr.: 1133
Fyns Stiftsmuseum
Tåsinges fortidsminder, nr. 25: Stor sten med omtrent kvadratisk overflade 1,2 x 1,2 m ragende ca, 0,5 m op over jordoverfladen på fladt terræn i bøgeskov. Spredt på overfladen findes 10 skålformede fordybninger ca. 4 cm i diameter. Det er uvist om stenen står på det oprindelige sted, da den ikke synes at være omsat med andre stensætninger nær ved, og nogen spor af høj er heller ikke at se på stedet.

1978 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1988/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skålsten, ca. 1,10 x 1,20 m, indtil 0,50 m over skovbunden, jordfast. Stenen er af en grålig Gnejs. Stenens overflade er meget ujævn med sprækker i o. n.-s. - På det sydvestre hjørne af stenen findes indenfor et felt af ca. 0.45 x 0.55 m findes ialt 14 sikre skåltegn (tidligere registreret mindst 11) med diam. 3 - 5,5 cm, dybde få mm til 1,5 cm. Det bemærkes, at denne sten sten tidligere er fredlyst. (FFF 2190/66).

1978 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2389/78
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Sten af trapezformet, tilnærmet kvadratisk grundplan, 0,5 x 1,2 x 1,2 m., beliggende ca. 5 m. Ø for skovvej. På den temmelig mosgroede sten ses i hvert fald 8 ret små skåltegn. Indtil en afstand af ca. 50 m. S for skålstenen ses flere andre sten (dog uden påviste skåltegn), flere meget store, liggende, andre tilsyneladende rejste, ca. 0,5 m. høje over overfladen. Det kunne umiddelbart synes, som om stenene danner et rektangulært eller ovalt anlæg, hvori muligvis skålstenen indgår, ihvorvel dette ikke er umiddelbart påviseligt. "Anlægget", der i givet fald er udstrakt N/S og forløber med sin V-lige langside parallelt med skovvejen ca. 5 m. fra denne, bør evt. opmåles og mulige flere sten påvises i den tætte underskov. I givet fald bør fredningen udvides til også at omfatte anlægget. Bevoksning: 1983: Mos

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2024 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Jensen,V.
Tåsinges Fortidsminder
1976