Ashøi Nederste Enge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-5

Fredningsnr.
352713

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25-30 m. Stærkt forstyrret af rævegrave. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredskov (under Gammel Kjøgegaard) kaldet "Aashøi nederste Enge". Tæt ved Hegnet til Vallø Stifts Skov ligger paa flad Mark en større Høi, oprindelig omtrent af samme Udstrækning og Høide som de to foregaaende Høie [sb.3-4], men nu saa ødelagt af Rævegrave, at den næsten har tabt Charakter af Gravhøi. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 25-30 m. Stærkt forstyrret af rævegrave. Bev. med store Bøge.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget ujævn af gamle fordybninger og rævegrave. Diam umulig at måle p.g.a. tæt bevoksning. Beliggende ca 400 m fra offentlig vej og en ca 50 m fra gammel skovvej. Ikke fotograferet pga. dårligt lys. Mål: 2,5 m høj. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)