Billesborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-26

Fredningsnr.
35282

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Billesborg Indelukke. 1/3 x 8 m. Udgravet af Sophus Muller. Urnefund fra yng. bronzealder. Bev. med ung bøg.
Undersøgelsehistorie  (6)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En velbevaret Høi, omtrent 22 Fod i Tværmaal og høist 2 Fod høi. Til Bestemmelsen af hele Gruppens Alder foretoges en Undersøgelse af den let tilgjængelige Gravhøi. Udgravningen af en Firkant (]omtrent[ 11 Fod lang og 6 Fod bred) om Høiens Midtpunkt blottede en rund Brolægning omtrent 4 Fod i Tværmaal, lagt paa den oprindelige Jordflade, af mindre Sten (de største 1 1/2 Fod lange), i 1 eller 2 Lag. 2 Fod udenfor Brolægningen fandtes en Potte, fyldt med brændte Ben, staaende paa Høiens Bund; paa selve Brolægningen, men tæt ved dens Yderkant stod, halvt væltet, en Potte, ligeledes fyldt med brændte Ben; og dækket af Stenene laa i midtlinien af Brolægningen 3 Dynger af brændte Ben, sandsynligvis hidrørende fra 3 Lig. Øverst i den ]ene af[ sidst nævnte Potte fandtes en lille Bronzeknap med concentriske Kredse paa Overfladen, og midt i en af Benhobene laa en Syl og en Kniv, prydet med trekantede Gjennembrydninger og Punkt-Linier, begge Stykker af Bronze. Urnerne vare saa gjennemvoxede af Trærødder, at de skjøndt optagne i Klumper, ikke kunde bevares, da den omgivende Jord løsnedes. De vare begge videst ved Mundingen, Siderne rundede sig jævnt til den mindre Bund, omtrent 9 Tommer høie, af meget grov Masse, med rødlig og ru Overflade uden Ornamenter. I Jordfylden fandtes paafaldende meget Affald fra Tilhugning af Stenredskaber. Høien, som sikkert havde sin oprindelige Høide og ikke tidligere var bleven aabnet, tilkastedes atter efter Undersøgelsen. Bevoksning: 1983: Græs

1875 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Billesborg Indelukke, 1/3 x 8 m. Udgravet af Sophus Mueller. Urnefund fra y Br. Bev. med ung Bøg.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Billesborg Indelukke. Høj. Et par bøgetræer i højens N-kant. Ca. 400 m til P-plads og offentlig vej. Ikke fotograferet p.g.a. dårligt lys. Nr. 3528-2-7 udgør nærmest en højgruppe. . Mål: 1,2x8x8 m. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)