Billesborg Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-32

Fredningsnr.
35286

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj i Billesborg Indelukke ca. 2 x 30 m. Stærkt gennemrodet af rævegrave. Bev. med unge bøgetræer.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En af de anseligste Høie i denne Gruppe [sb.27-33]; Formen er nu meget uregelmæssig, og hele Høien har lidt saa meget ved Gravning efter Grævlingen, at den oprindelige Størrelse ikke kan angives. Omtrent 30 Alen fra [sb] Nr. 33. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Billesborg Indelukke, ca. 2 x 30 m. Stærkt gennemrodet af rævegrave. Bev. med unge Bøge.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Billesborg Indelukke. Høj, toppen nærmest flad. Hele højen er meget ujævn (udgravt i gammel tid?). Der er huller og fordybninger overalt. Desuden en rævegrav. En ca 0,3 m dyb fure fører op over toppen fra NØ (gammel sti?). Noget kvas er henlagt på højen. Højene 3528:2-7 udgør nærmest en højgruppe. Ca 700-800 m fra P-plads og offentlig vej. Ikke fotograferet p.g.a. dårligt lys. . Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
Museal retablering