Billesborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-34

Fredningsnr.
35288

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Billesborg Indelukke, 2,8 x 23 m. Siden stærkt ujævn ved rævegrave. Bev. med høje bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, 50-60 Fod i Tværmaal, 10-12 Fod høi, ødelagt af Grævlingen. Omtr. 150 Alen fra [sb] Nr. 37. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Billesborg Indelukke. 2,8 x 23 m. Siden stærkt ujævn med Rævegrave. bev. med høje Bøgetræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Billesborg Indelukke. Høj, toppen affladet og meget ujævn med flade fordybninger (gamle skader). Hele højen er i øvrigt meget ujævn. I N afgravet (gamle skader). Bevokset med mogle gamle bøgetræer samt ret meget løvmat. Græsklædt. Ligger i løvskov men NV om højen ind til 3 m fra højfod er en ung granplantage (højde 1-2 m, ca 8 år). Mundtligt påtalt til ejer vedr. graner. Ca 500 m fra P-plads og offentlig vej. . Mål: 2,5x23x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe 3528:8-23 med samlet seværdighedsværdi. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)