Billesborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-40

Fredningsnr.
352812

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Billesborg Indelukke. 1,6 x 15 m. Gangsti østligt over toppen. Bev. med enkelte høje og bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent 100 Alen fra den foregaaende Høi [sb.39] ligger en smukt formet Høi, hvorover Spadsereveien gaar; omtr. 40 Fod i Tværmaal og 6 Fod høi. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Billesborg Indelukke, 1,6 x 15 m. Gangsti østligt over Toppen. Bev. med enkelte høje Bøgetræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Billesborg Indelukke. Høj, afgrænset, evt. noget afgravet, i NV af gammel strandvold. Bevokset med græs, noget krat samt et bøgetræ. Mindst 200 m fra P-plads og offentlig vej. . ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe 3528:8-23 med samlet seværdighedsværdi. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)