Billesborg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-41

Fredningsnr.
352813

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Billesborg Indelukke. 2 x 18 m. Over top gangsti. Bev. med enkelte høje bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtr. 5 Alen fra [sb] Nr. 40 findes en Høi, som med et Tværmaal af omtr. 45 Fod har en Høide af omtrent 6 Fod: paa Toppen er anbragt Bænk og Bord. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Billesborg Indelukke, 2 x 18 m. Over Top Gangsti. Bev. med enkelte høje Bøgetræer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Billesborg Indelukke. Høj, en sti fører hen over toppen. I vestlige side gammel, mindre fordybning. Bevokset med græs, lidt løvkrat samt et bøgetræ. Ca 400 m fra P-plads og offentlig vej. . ** Seværdighedsforklaring ** Indgår i højgruppe 3528:8-23 med samlet seværdighedsværdi. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)