Svandsbjerg Indelukke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-47

Fredningsnr.
352721

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/2 1917. Direktionen for Carlsen-Langes Legatstiftelse. Høj i Svansbjerg Indelukke 2 x 20 m (NS) - (ØV). Stærkt forstyr- ret af rævegrave. Bevokset med høje bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Skov under Gammel Kjøgegaard). To [sb.47-48] uregelmæssige Høininger paa flad Mark, som paa Grund af Sammenstilling med de andre Høie af samme Art i Sognet maa ansees for Gravhøie. Den forstyrrede Form skriver sig fra Rævens Færden: oprindelig maa de have været 40-50 Fod i Tværmaal og 3-4 Fod høie. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Svansbjerg Indelukke. 2 x 20 (NS) 24 (ØV) m. Stærkt forstyrret af Rævegrave. Bev. med høje bøge.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget ujævn overalt. Der er masser af huller (gamle) samt nogle rævegrave. Enkelte store bøgetræer står på højen. I øvrigt er den meget overvokset, dels af højt græs, dels af bøg- hindbær og nældekrat. Noget kvas henligger desuden på højen. Højen er beliggende aldeles udtil nr. 3527-21. Sydmotorvejen ligger straks derom. Fotografering mislykket. . Mål: 1,6x20x20 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)