Svandsbjerg Indelukke
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-48

Fredningsnr.
352720

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/2 1917. Direktionen for Carlsen-Langes Legatstiftelse. Høj i Svansbjerg Indelukke. 2 x 18 m. Stærkt forstyrret af ræve- grave. Bev. med høje bøge.
Undersøgelsehistorie  (5)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Skov under Gammel Kjøgegaard). To [sb.47-48] uregelmæssige Høininger paa flad Mark, som paa Grund af Sammenstilling med de andre Høie af samme Art i Sognet maa ansees for Gravhøie. Den forstyrrede Form skriver sig fra Rævens Færden: oprindelig maa de have været 40-50 Fod i Tværmaal og 3-4 Fod høie. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Svansbjerg Indelukke, 2 x 18 m. Stærkt forstyrret af Rævegrave. Bev. med høje Bøge.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget ujævn (gamle skader). Græsklædt, bevokset med nogle få gamle bøgetræer samt begyndende krat af bøg og hindbær. Ca 500 m (fugleflugt) til offentlig vej, 300 m (ditto) til privat vej og ca 180 m til skovvej. Sydmotorvejen går straks Ø for højen. Fotografering mislykket. . Mål: 1,6x18x18 m. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)