Gunderup Kohave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-61

Fredningsnr.
36276

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/11 1931. Greve A. Moltke, Lystrup, som kurator for Vallø stift. Høj i Gunderup Kohave. 1,5 x 13 m. I midten størstedelen af lille jættestue, retn. NNØ-SSV. 2,5 m l., opr. ca. 2,4 m br; 6 stående sidesten, i S. 1 væltet gangsten mangler helt. NMI: ......NNØ-SSV. 2,6 m l., opr. .........
Undersøgelsehistorie  (5)
1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, i Gunderup Kohave, 1,5 x 13 m. I Midten Størstedelen af lille Jættestue, Retn. NNØ-SSV. 2,6 m. l, oprindelig ca. 2,5 m br; 6 staaende Sidesten, i S. en væltet. Gangen mangler helt.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1980 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rund høj med udgravet jættestuekammer. Måler 1,0 x 10,0 x 10,0 m. Ingen dæksten. Rundt kammer af 6 stående bæresten + 1 væltet. Sænkning i højen mod SSØ, hvor indgangen kan formodes at have været. Ligger i høj bøgeskov. Bevoksning: 1980: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)