Aashøi

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050104-65

Fredningsnr.
352715

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Lille velbevaret høj, ca. 1,5 x 7-8 m. Bev. med bøg.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt sydlig [for sb.5] ligger 3 regelmæssige, smaa Høie [sb.64- 65] paa en Snes Fods Tværmaal og 3-4 Fod høie. Disse Høininger tør temmelig sikkert anføres som Gravhøie, omkring dem ligger derimod 4 mere uregelmæssige Høininger, af lignende Størrelse og mindre, foruden 2 langagtige Høininger (en Snes Alen lange og nogle Fod høie), som muligvis ikke indeholder Begravelser, men ere fremkomne ved Gravning om Træstød eller Jordtagning omkring dem eller lign. Det er kun deres Beliggenhed ved Siden af sikre Gravhøie, som gjør, at de nævnes her. Den hele Plads, hvorpaa disse Høie ligger er omtrent 150 Alen i Tværmaal. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille, velbev. Høj, ca. 1 1/2 x 7-8 m. Bev. med Bøg.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. 2 store bøgetræer i højfod. En smule bøgekrat i V. Beliggende ca 400 m fra offentlig vej nær gammel skovvej. . Mål: 1,5x8x8 m. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SV
oversigt, set fra NV