Krageskoven Afd.24.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050107-8

Fredningsnr.
35274

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Krageskoven, ca. 1,5 x 10 m. Overfl. uregelm. på gr. af gl., flade, tilgr. gravninger. Bev. med unge bøge.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, som oprindelig maa have havt en lignende Størrelse og Høide som foregaaende [sb.7], men er ødelagt ved større Gravninger i Overdelen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Krageskoven, ca. 1 1/2 x 10 m.]Øverst[ overflade uregelmæssig paa Gr. af gl. flade tilgroede Gravninger. Bev. med unge Bøge.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,6 x 15 x 15 m, ujævn spec. i vestlige havldel (gamle ud- gravninger). Bevokset med nogle ældre bøgetræer samt græs. Lidt kvas henligger på gravhøjen (ikke påtalt). Ca 300 m fra offentlig vej, ca 200 m til privat skovvej. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)