Krageskov Afd.1.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050107-1

Fredningsnr.
35279

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Krageskoven. 1,5 x 16 m. Bev. med et enkelt stort nåletræ; iøvrigt græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa svag Højning over en jævn Flade ligger en Høj med usikker Omkreds (omtrent 15 Skridt i Tværm. og 4-5 Fod høj); paa den affladede Top ere Bord og Bænke anbragt. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Krageskoven 1 1/2 x 16 m.Bev. med et enkelt stort Naaletræ; iøvrigt græsklædt.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, velbevaret. Bevokset med et enkelt gammelt nåletræ helt overvokset med bøgekrat. Ingen undervegetation. Ligger tæt ved skovvej. Langs denne umiddelbart ind til højfoden store brændestabler. I øvrigt ligger fældede løvtræer på og indtil højen. . Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)