Krageskov Afd.1.
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050107-3

Fredningsnr.
352710

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Krageskoven, 1 x 25 m, stærkt forstyrret af rævegrave. Bev. med enkelte store bøge.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved foregaaende [sb.2] ligger en Høj, som oprindelig maa have haft en lignende Højde og Udstrækning, men nu er aldeles forstyrret af Ræven. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Krageskoven, 1 x 25 m. Stærkt forstyrret af Rævegrave. Bev med enkelte store Bøge.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Meget beskadiget; flere rævehuller og mange gamle fordybninger overalt. Der henligger en del kvas på højen. Bevokset med ahorn og ahornkrat. . Ca. 500 m til offentlig vej, ca 50 m til skovsti. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)