Lystehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050107-5

Fredningsnr.
35277

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj i Krageskoven. 1,5 x 20 m. Flad top, indsunket p.gr. af gammelt vejspor. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt ved foregaaende ligger en Høj af lignende Størrelse [som sb.4]; den har dog maaske oprindelig været noget højere, men Anlæget af et Lysthus, som usikkert mindedes, og hvorfra Navnet "Lystehøj" skulde skrive sig, ligesom Skovvejen, der nu gaar over den, kunne have bidraget til at udjævne den noget. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Krageskoven, 1 1/2 x 20 m. Flad Top, ]indsvundet[ indsænket paa Gr. af gl. Vejspor. Bev. med store Bøge.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. flad top, meget ujævn. Hele højen er temmelig ujævn. I højens NØ-kvadrant er to kunstige rævegrave, som munder ud ca 3 m fra højfoden. Gangene er ca 5 m lange. Der har været gravet i højen der hvor gangene støder sammen, dog ikke nylig. Et gammelt spor fører op på højen i den SV kvadrant. Bevokset med et par gamle bøgetræer, græs med noget mos samt hindbærkrat. Der er en plantage med 9-10 år gamle grantræer ca 2 m Ø for højfoden. Beliggende ca 60 m fra skovvej og ca 2 m SV for 3527-8. NB: Højen er forkert afsat på målebordsbladet. . Andet: § 48. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)