Krageskov Afd.24.

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050107-7

Fredningsnr.
35275

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Jordfæstegrav, Jernalder (dateret 1 - 374 e.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj i Krageskoven. 2 x 12 m. Midten tømt. Siderne stærkt for- styrret af rævegrave. Bev. med store bøge.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den velbevarede Høi syntes udenfra seet med et Tværmaal af 50 Fod at have en Høide af omtrent 4 Fod. Den ligger paa jævn Flade, ligesom de i det Foregaaende nævnte Høie [sb.1-7], og som i Almindelighed alle de eiendommelige, lave Høie med flad Overdel, der ligge spredt i de store Skovstrækninger i denne Del af Herredet. For at kunne bestemme denne Høi-Gruppes Alder foretoges en Undersøgelse af denne Høi, som valgtes, fordi den, ved Siden af at være fuldstændig bevaret, ikke var bevoxen med store Træer....De fundne Gjenstande afleverede til Museet d.30. Sept. Bevoksning: 1983: Mos og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Krageskoven. 2 x 12 m. Midten tømt. Siderne stærkt forstyrret af Rævegrave. Bev med store Bøge.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2 x 20 x 20 m. Udgravet i toppen (gammel skade). 1 stort hul med ca 5 m i diam, ca 1,2 m dybt. Desuden rævegrave i top mod NV. Højsiderne ujævne, bl.a. p.g.a. rævegrave. Bevokset med løvkrat over det hele samt et par ældre bøgetræer og en ung ahorn. Ca 300 m til offentlig vej, ca 50 m til privat skovvej. Bevoksning: 1983: Mos og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra SØ
oversigt, set fra NV