Krageskov Afd.24.

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050107-10

Fredningsnr.
35272

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj i Krageskoven, ca. 1,75 x 20 m. Vestsiden beskadiget af vejen. Ødelagt af ræve. Bev. med store bøge og ege.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En større Høi af samme Charakter som de foregaaende [sb.1-9] er stærkt ødelagt af Ræven. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i Krageskoven 1 3/4 x 20 m. Vestsiden beskadiget af Vejen. Ødelagt af Ræve. Bev. med store Bøge og Ege.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,7 x 15 x 15 m. Flad top, ujævn med grunde fordybninger. Vestre højfod er afskåret af landevej. Beskadigelserne er af ældre dato. I højens NØ del er indrettet en "hule" ved udnyttelse af kratbevoksning (beskadiger ikke højen). Højen er bevokset med bøgetræer, hvoraf 5 er gamle, samt krat af ahorn og el. Højen afgrænses i N af have (gammel bebyggelse) i V af landevej og på øvrige sider af indkørselsvej til haven. Langs denne indkørselsvejs modsatte side er en ung plantage (?) af lærketræer, ca 5 m fra højen. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum