Herlufsted voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Køge

Sted- og lokalitetsnr.
050112-4

Fredningsnr.
352722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav. En vandfyldt voldgrav, der nærmest har et buet forløb, og som udgør den nordlige og østlige del af et gravsystem, der har omgivet den sløjfede borgbanke (Herlufsted voldsted). Gravens ca. 1 m høje kanter er træbevoksede. Det fredede areal er 12-15 m bredt og ca. 100 m langt, og fredningsgrænsen forløber langs gravens overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1857 Museal berejsning
Journal nr.:
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Levn af volde og grave fra den nedlagte herregård Herlufstrup].

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldgrav, til størstedelen vandfyldt. En del siv vokser dog i graven. Se i øvrigt beskrivelse på blåt kort. Gravens sydlige kortende helt tilvokset med siv. Nordlige langside tilvokset med siv. Beliggende midt i ager, ca 250 m fra privat skovvej+yderl. ca 800 m fra offentlig vej.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Fraes Rassmusen, U.
Årbog for Køge Museum 2000
2001